Mångfald2 och Mikromatte

Projektinformation

Beskrivning

Den här fortbildningen, som riktar sig till barn i ålder 0 – 12 år, utgör en del av den större
helheten “Naturvetenskap och matematik för ökad jämlikhet och välmående 2024–2027". Fortbildningen består av två moduler (”Mikromatte” och ”Mångfald ger styrka”), och
riktar sig både till pedagoger (i form av personlig handledning och gruppträffar) och direkt till
barnen (utomhuslektioner och -aktiviteter).
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01/02/2431/05/25

Finansiering

  • Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne

FN:s hållbara utvecklingsmål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet bidrar till följande hållbara utvecklingsmål:

  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 5 – Jämställdhet