Mångfald ger styrka

Projektinformation

Beskrivning

Under läsåret 2023–2024 ordnar Skolresurs fortbildningshelheten Mångfald ger styrka som fokuserar på frågor hur hämta in naturvetenskap i den vardagliga undervisningen i årskurs 1–6. Varje deltagare ges möjlighet till personlig handledning under en termin. Denna handledning kan ske på plats i skolan och på distans. Läraren får stöd för planeringen av en-två temasekvenser som genomförs med den egna gruppen. Pedagogen ges även möjlighet till reflektion kring arbetet före, under och efter sekvensen.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/04/2331/03/24

FN:s hållbara utvecklingsmål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet bidrar till följande hållbara utvecklingsmål:

  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 5 – Jämställdhet
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet