Loneliness and adolescents

Projektinformation

Beskrivning

The project "Loneliness and adolescents" explores experiences of loneliness from the adolescents' own perspectives. Another goal is also to deeper explore different kinds of loneliness, reasons for loneliness as well as how to alleviate involuntary loneliness.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01/01/2031/03/22

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.