Linguistically Sensitive Teaching in All Classrooms

Projektinformation

Beskrivning

Listiac strävar efter att nå ut till relevanta lärarutbildningar i olika kontexter med varierande språklig diversitet för att kunna utveckla evidensbaserade policyer. Projektets mål är att alla elever i Europa ska ha samma möjlighet att nå framgång i sina studier.

Trots att det finns mycket tidigare forskning på området och en mängd olika verktyg för enskilda lärare, är det fortfarande svårt att förändra enspråkigt fokuserade policyer och praktiker i skolorna. Därför vill man särskilt nå ut till lärare som inte undervisar i språk, och fokus ligger på både lärarutbildning och lärarfortbildning.

Under projektets gång utvecklar, testar och utvärderar forskare från olika europeiska universitet ett reflektionsverktyg som ska hjälpa blivande och nuvarande lärare och lärarutbildare att bli mer språkmedvetna i sin undervisning, sina tankar och attityder. Projektet samverkar med undervisningsministerierna i Finland, Portugal och Slovenien.
Kort titelListiac
AkronymListiac
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum15/02/1914/02/22

Samarbetspartner

 • Åbo Akademi (huvudsaklig)
 • UNIVERSITEIT GENT (Projektpartner)
 • VYTAUTO DIDZIOJO UNIVERSITETAS (Projektpartner)
 • MINISTERIO DA EDUCACAO E CIENCIA (Projektpartner)
 • UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO/ EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA (Projektpartner)
 • UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA (Projektpartner)
 • UNIVERSITE PAUL-VALERY MONTPELLIER3 (Projektpartner)
 • University of Ljubljana (Projektpartner)
 • MINISTRSTVO ZA IZOBRAZEVANJE, ZNANOST IN SPORT (Projektpartner)
 • Jyväskylä universitet (Projektpartner)
 • Utbildningsstyrelsen

FN:s hållbara utvecklingsmål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet bidrar till följande hållbara utvecklingsmål:

 • SDG 4 – God utbildning
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen