Projektinformation

Beskrivning

Investigating the developmental patterns of students´academic well-being and the role of interprofessional collaboration in supporting well-being in primary education.
AkronymSIKTE
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01/08/2131/07/24

Finansiering

  • Svenska kulturfonden: 100 000,00 €
  • Högskolestiftelsen i Österbotten: 50 000,00 €