Kestävän lainsäädännön valmistelu - Ulkomaalaislaki

Projektinformation

Beskrivning

Sisäministeriön tilaamassa tutkimuksessa selvitetään, voidaanko lakien tulevia muutostarpeita ennakoida jo lakeja valmisteltaessa ja miten muutostarpeisiin voidaan varautua. Aihetta lähestytään tarkastelemalla ulkomaalaislakiin tehtyjä muutoksia ja niiden syitä. Tutkimuksen toteuttaa Åbo Akademi yhteistyössä Turun yliopiston tutkijoiden kanssa. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa tarkastellaan ja analysoidaan ulkomaalaislakiin tehtyjä muutoksia. Toisessa vaiheessa arvioidaan, millä tavalla lainsäädännön valmistelussa voitaisiin ennakoida erilaisia tulevaisuuden haasteita, kuten teknologista kehitystä. Lisäksi tutkimuksessa annetaan ennakointiin liittyviä suosituksia.

A study commissioned by the Ministry of the Interior examines whether the future needs for legislative amendments can be anticipated in law drafting and how such needs could be prepared for. The study considers the amendments made to the Aliens Act and their causes. The research is carried out by Åbo Akademi University in cooperation with researchers from the University of Turku. At the first phase of the study, amendments to the Aliens Act are examined and analysed. The second phase assesses how various future challenges, such as technological advances, could be anticipated in legislative drafting. The study also gives recommendations for anticipation.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/06/2231/12/22

Samarbetspartner

FN:s hållbara utvecklingsmål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet bidrar till följande hållbara utvecklingsmål:

  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen