Internet of things (IoT) in Energy systems

Projektinformation

Beskrivning

Projektets målsättning är att stärka energiforskningen i regionen genom en ny form av interdisciplinärt FoU-samarbete, samt att stärka regionens och företagens innovationsberedskap och förmåga till IoT relaterad teknologiutveckling. Projektet förbättrar FoU-beredskapen genom att skapa en forsknings- och demonstrationsmiljö i undervisnings- och forskningscentret Technobothnia för energiteknik och systemutveckling där IoT-baserade metoder och verktyg har en central roll. Projektet förbättrar också FoU verksamheten genom att möjliggöra systematisk insamling av mätdata och (att man upptäcker databehov som idag inte mäts) synliggöra svagheter och utvecklingsbehov i nuvarande sensorer och energilösningar, vilket möjliggör att ny teknologiutveckling kan initieras.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/04/1731/12/19

Samarbetspartner

  • Åbo Akademi (huvudsaklig)
  • Österbottens Förbund
  • Yrkeshögskolan Novia