Information-seeking behaviours of Swedish primary teacher students

Projektinformation

Beskrivning

This is an compilation PhD thesis. The thesis is planned to contain five articles and a "coat", or a introductory chapter
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01/09/2030/09/23

Nyckelord

  • Information literacy, information-seeking behaviours, teacher education, teacher students

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.