Implementering av en hydrotermisk karboniseringsprocess

Projektinformation

Beskrivning

EU-ERUF Project, P.I. (Manager: Cataldo De Blasio)
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01/09/21 → …

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.