Hydrochlorination of glycerol into valuable epichlorohydrins

Projektinformation

Beskrivning

Glycerol is a cheap, popular raw material because huge stoichiometric amounts of it appear as co-product in the production of fatty acid methyl esters (FAME) through transesterification of triglycerides. Hydrochlorination of glycerol with HCl in the presence of a homogeneous acid catalyst can yield eventually a valuable product epichlorohydrin.

Hydrochlorination of liquid-phase glycerol with gaseous hydrogen chloride is carried with different reactor technologies to reveal the reaction kinetics of glycerol hydrochlorination, since it is still a matter of debate and controversial information appears in the literature.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01/04/17 → …

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.