Higher Education Learning Lab

Projektinformation

Beskrivning

HELLA- Higher Education Learning Lab är ett forskningsbaserat och forskningsunderstött utvecklingsprojekt som utvecklar och piloterar en ny flerspråkig studiehelhet i högskolepedagogik (60 sp) för högskolor och universitet. Syftet med projektet är även att utveckla verksamhetsmodeller inom och mellan högskolor. Med dessa verksamhetsmodeller kan man bättre koordinera högskolepedagogisk utbildning och forskning samt administrationens pedagogiska verksamhetsformer. HELLA är ett av undervisnings- och kulturministeriets spetsprojekt.
Kort titelHELLA
AkronymHELLA
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/08/1731/12/19

Samarbetspartner

  • Åbo Akademi (huvudsaklig)
  • Vasa universitet
  • Arcada – Nylands svenska yrkeshögskola
  • Yrkeshögskolan Novia
  • Vasa yrkeshögskola
  • Tritonia