Projektinformation

Beskrivning

Innovating processes of biofuels production and CO2 capture
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/10/2030/09/21

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.