@geing Online: Digitala tjänster för meningsfulla sociala aktiviteter bland Botniaregionens äldre

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap