@geing Online: Digitala tjänster för meningsfulla sociala aktiviteter bland Botniaregionens äldre

Projektinformation

Beskrivning

Innovationsprojektet utvecklar och utvärderar en specialanpassad applikation, i första hand avsedd för pekdator/tablet - med fokus på främjande av meningsfulla sociala aktiviteter bland äldre i Botniaregionen.

Den planerade applikationen riktar sig till hemmaboende äldre personer i riskzonen för social isolering, och ska stöda äldres möjligheter till upprätthållande av sociala nätverk, relationer och aktiviteter. I design- och utvecklingsarbetet av den innovativa applikationen kommer befintliga evidensbaserade prototyper att vidareutvecklas och testas i samarbete med slutanvändare och intressenter i tre olika kommuner i projektregionen.

Vid projektavslut kommer tre olika case presenteras, där olika anpassade varianter av den digitala lösningen har framtagits enligt de specifika behov och förutsättningar som identifierats i de olika kommunerna.

Projektets målgrupp är aktörer inom fältet, bl.a. mindre till medelstora regionala företag som vid projektavslut kan införa den digitala lösningen i sitt produktsortiment. Regionala företag på bägge sidor om Kvarken kopplas även in i verksamheten under projekttiden.

En open innovation approach med stark brukarmedverkan tillämpas genomgående i projektet från prototyp till färdigutvecklad produkt, för att säkra marknadsunderlag för applikationen.

Finanisärer: Interreg Botnia-Atlantica 2014-2020 programmet; Regionförbundet Västerbottens län; Österbottens förbund; Högskolestiftelsen i Österbotten; de tre projektparterna

Total projektbudget: 861 541 EUR (EU-stöd: 516 925 EUR)

Budget

861 541 euro

Åbo Akademis del av budgeten

383 701 euro (45%)
Kort titel@geing Online
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/09/1731/12/20

Samarbetspartner

  • Åbo Akademi (huvudsaklig)
  • Umeå universitet
  • Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

Finansiering

  • Österbottens Förbund: 94 770,00 €
  • Regionförbundet Västerbottens län: 30 000,00 €
  • Interreg Botnia-Atlantica 2014–2020-programmet: 516 925,00 €