Projektinformation

Beskrivning

Science communication and artistic research.

Lekmansbeskrivning

A project that brings together leading researchers from Åbo Akademi with artists. The project is both a Science Communication event that will take place in Turku in May 2021 with exhibitions and open science lectures. The project also is a research project that follows what happens in the interaction between researchers and artists.
Kort titelForcing the Impossible
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01/01/2031/08/22

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.