Projektinformation

Beskrivning

Science communication and artistic research.

Lekmansbeskrivning

A project that brings together leading researchers from Åbo Akademi with artists. The project was created around a series of Science Communication events that with exhibitions and open science lectures in Turku 2021-2022. The project also followed what happened in the interaction between researchers and artists and how arts and science communication is received by the audience.
Kort titelForcing the Impossible
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/01/2031/08/22

Samarbetspartner

  • Åbo Akademi (huvudsaklig)
  • Svenska kulturfonden
  • Stiftelsen för Åbo Akademi sr
  • Svenska litteratursällskapet i Finland

FN:s hållbara utvecklingsmål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet bidrar till följande hållbara utvecklingsmål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 14 – Hav och marina resurser
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen
  • SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap