Finland-China Network in Food and Health Sciences

Projektinformation

Beskrivning

The Finland-China Network in Food and Health is a new multidisciplinary network based on the research and educational co-operation of Finnish and Chinese institutions. The network connects Finnish universities and universities of applied sciences and supports higher education-business co-operation. This creates basis for both new innovations and R&D.
Kort titelFCFH
AkronymFCFH
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01/01/2131/12/24

Samarbetspartner

Finansiering

  • Undervisnings och kulturministeriet i Finland (UKM)

FN:s hållbara utvecklingsmål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet bidrar till följande hållbara utvecklingsmål:

  • SDG 2 – Ingen hunger
  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 6 – Rent vatten och sanitet för alla
  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap