Projektinformation

Beskrivning

The Finland-Africa Platform for Innovation (SDG 9) is a large-scale, thematic network supported by the Ministry of Education and Culture of Finland under its Global Internationalisation Programme 2021-2024. Contributing to the implementation of Finland’s Africa Strategy and advancing the United Nations Sustainable Development Goals, FAPI works to promote research collaboration between Finnish and African higher education research institutions through facilitating researcher mobility and interdisciplinary research exchange.
Kort titelFAPI
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01/01/2131/12/24

Samarbetspartner

 • Åbo Akademi
 • University of Turku (huvudsaklig)
 • Aalto University
 • Östra Finlands universitet
 • University of Jyväskylä
 • Lappeenranta−Lahti University of Technology LUT
 • University of Oulu
 • Vasa universitet
 • Konstuniversitetet
 • Centria yrkeshögskola
 • Haaga-Helia University of Applied Sciences
 • Humak University of Applied Sciences
 • Häme University of Applied Sciences
 • JAMK University of Applied Sciences
 • South Eastern Finland University of Applied Sciences
 • Kajaani University of Applied Sciences
 • Karelia University of Applied Sciences
 • LAB University of Applied Sciences
 • Laurea University of Applied Sciences
 • Lapland University of Applied Sciences
 • Yrkeshögskolan Novia
 • Satakunta University of Applied Sciences
 • Savonia University of Applied Sciences
 • Tampere University of Applied Sciences
 • Åbo yrkeshögskola
 • Vasa yrkeshögskola

Finansiering

 • Undervisnings och kulturministeriet i Finland (UKM): 300 000,00 €

FN:s hållbara utvecklingsmål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet bidrar till följande hållbara utvecklingsmål:

 • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur