Fem år forskning (Energitekniken, Vasa) – paraplyet för en femårssatsning (2018-2024), 1,3 milj e

Projektinformation

Beskrivning

Satsningen tillsammans med Vasaregionens stiftelser skall stöda uppbyggandet av forskning vid Laboratoriet för Energiteknik i Vasa
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01/01/1831/12/24

Samarbetspartner

  • Åbo Akademi (huvudsaklig)
  • Högskolestiftelsen i Österbotten
  • Aktiastiftelsen i Vasa
  • Harry Schaumans stiftelse
  • Handlande Gustaf Svanljungs Donationsforn