Förstärkning av ny forskning. Delfinansiering av forskardoktor (fem år)

Projektinformation

Beskrivning

Delfinansiering av forskardoktor. Satsningen är en del av den femåriga förstärkningen av forskningsverksamhet vid ÅA/FNT: Laboratoriet för Energiteknik i Vasa. Forskardoktorn förväntas bygga upp ny vetenskaplig forskning, skaffa externa projektmedel samt handleda examensarbeten och doktorander.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01/08/1831/12/24

Finansiering

  • Aktia stiftelsen
  • Harry Schaumans stiftelse