EU Fusion fOR Iter Applications, European Union (FP7)

Projektinformation

Beskrivning

EUFORIA http://www.euforia-project.eu/EUFORIA/ (EU Fusion fOR Iter Applications) is funded by the European Union under the Seventh Framework Programme (FP7). The goal of the Euforia project is to develop a comprehensive framework and infrastructure for core and edge transport and turbulence simulation, linking grid and High Performance Computing (HPC), to the fusion modelling community.

Lekmansbeskrivning

A project to develop computational methods to simulate fusion reactors.
AkronymEUFORIA
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/01/0831/12/09

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.