Etablering av Nordiskt utbildningssamarbete, för resekostnader

Projektinformation

Beskrivning

Projektets målsättning är att öka det Nordiska utbildningssamarbetet för att öka studiemöjligheterna inom exempelvis vätgasteknologi och energilagring för studerande vid ET i Vasa och locka utbytesstuderande från Nordiska länder till vår utbildning. Speciellt fokus ligger på etablering av samarbete med universiteten i Umeå, Luleå, Stockholm och Uppsala, vilket delvis beror av geografiska orsaker. I projektet görs studiebesök till omnämnda universitet.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01/08/22 → …

Samarbetspartner

  • Åbo Akademi (huvudsaklig)
  • Handlande Gustav Svanljungs stiftelse