Energisystemforskning i realtid (IoT),deltidsanställd laboratorieingenjör och utrustning

Projektinformation

Beskrivning

Projektet bidrar till att förstärka energisystemforskning som sker genom att samla in mätdata . I detta projekt vidareutvecklas datainsamling i realtid med hjälp av trådlösa sensorer och mobil IoT-kappsäck samt långtidsuppföljningen av Living Lab miljöer. Projektpersonalen bidrar även med labbtekniskt stöd för examens-arbeten och doktorandforskning.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01/04/1931/12/23

Samarbetspartner

  • Åbo Akademi (huvudsaklig)
  • Yrkeshögskolan Novia
  • Högskolestiftelsen i Österbotten