En flexibel grundskola i skärgårdsmiljöer

Projektinformation

Beskrivning

Projektets syfte var att skapa system som kan trygga en kvalitativt likvärdig undervisning i elevens närmiljö och som möjliggör att erbjuda lärartjänster i de olika skolorna. Det innebär att projektet kan ses som ett pilotprojekt som ger vissa antydningar om vad som sannolikt krävs för att genomföra ett dylikt projekt fullt ut. Distansundervisning övervägdes som ett alternativ för att utvidga klassrummet och få tillgång till behöriga lärare.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/01/1631/12/17

Samarbetspartner