Ätstörningar och trauma

  • Isomaa, Rasmus (CoPI)
  • Birgegård, Andreas (Ansvarig forskare)
  • Backholm, Klas (CoI)

Projektinformation

Beskrivning

Syftet med projektet är att studera förekomst och inverkan av trauma hos ätstörningspatienter. Därtill syftar projektet på att analysera samband mellan post-traumatisk stress, psykiatrisk samsjuklighet och tidpunkten för den traumatiska händelsen.

Analyserna bygger på självskattningar av och strukturerade intervjuer med över 10 000 vuxna ätstörningspatienter. De instrument vi använder oss av är Structured ED Interview (SEDI), Structured Clinical Interview for DSM-IV axis I (SCID-I), Comprehensive Psychiatric Rating Scale, self-rated version of the affective subscales (CPRS-S-A), Clinical ratings of suicidality och Structural Analysis of Social Behavior (SASB, 3rd surface, self-image).

Lekmansbeskrivning

Syftet med projektet är att studera inverkan av upplevda trauman hos vuxna ätstörningspatienter.

Huvudresultat

I de första publikationerna kunde vi konstatera att ca en femtedel av deltagarna hade upplevt minst en traumatisk händelse. Den vanligaste traumatypen som rapporterades var någon form av sexuellt trauma. Vi fann inga skillnader mellan diagnosgrupperna beträffande förekomst av traumabakgrund. De deltagare som upplevt ett trauma hade överlag svårare symptombild.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01/01/12 → …

Samarbetspartner

Nyckelord

  • ätstörning
  • trauma
  • anorexia nervosa
  • bulimia nervosa
  • samsjuklighet