Projektinformation

Beskrivning

Ett doktorandstipendium (heltid, 10 mån), som en del av vår strävan att bygga upp en kritisk massa av doktorander inom området teknik-ICT-nat.vet (TIN) som är verksamma i Vasaregionen.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/12/2031/12/22

Samarbetspartner

FN:s hållbara utvecklingsmål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet bidrar till följande hållbara utvecklingsmål:

  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion