Projektinformation

Beskrivning

The aim is to improve dissemination of evidence-based knowledge in legal psychology to societal stakeholders.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01/01/2031/12/22

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.