Projektinformation

Beskrivning

Extension of Techila Technologies grid capability to general purpose graphics processing units .

Lekmansbeskrivning

Making it possible to send graphics processor calculations to other computer clusters
AkronymDisco
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/06/1031/05/13

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.