DigitalWells

Projektinformation

Beskrivning

DigitalWells är ett program för att förbättra äldres livskvalitet och bidra till att sänka sjukvårdskostnaderna för den åldrande befolkningen. DigitalWells utvecklar teknologilösningar för att upprätthålla aktivitetsprogram som får äldre att röra på sig regelbundet och effektivt.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/05/1931/12/21

Samarbetspartner

  • Åbo Akademi (huvudsaklig)
  • IAMSR, Institute for Advanced Management Systems Research

Nyckelord

  • äldre
  • livskvalitet
  • digitala lösningar
  • motionsvanor