Didaktisk utveckling av företagsamhetsfostran i åk 1-6

Projektinformation

Beskrivning

Forskningsprojekt om didaktisk teoriutveckling av företagsamhetsfostran i åk 1-6. I projektet samarbetar Åbo Akademi Vasa och Ung Företagsamhet rf (UF). Bidraget söks för att samla in och analysera data läsåret 2022-23. Projektets sammanlagda beräknade tid är 1.8.2022-31.7.2024.
Kort titelFöretagsamhetsfostran
StatusEj startat

Samarbetspartner

Finansiering

  • Högskolestiftelsen i Österbotten: 30 000,00 €