”Dealing with Difference”: Peddlers, Consumers and Trading Encounters in Finland, 1840–1940

Projektinformation

StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01/01/2030/09/21

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.