Coordinating Machine Politics and Clientelism: Variation in Non-Programmatic Electoral Strategies

  Projektinformation

  Beskrivning

  Val i auktoritära regimer och nya demokratier manipuleras ofta med hjälp av klientelism och andra olagliga strategier, som kan ha en stor inverkan på demokratiseringen. Detta projekt undersöker variationer i dessa strategier och deras samordningsmekanismer. Dessa substantivt och normativt viktiga frågor belyses med hjälp av originaldata från nya demokratier och auktoritära regimer. I forskningen utnyttjas såväl kvalitativa och statistiska, som experimentella metoder.
  StatusPågående
  Gällande start-/slutdatum01/01/1815/04/24

  Finansiering

  • Finlands Akademi: 438 870,00 €
  • Finlands Akademi: 12 663,00 €