Complexity and Beyond in Studies of Religiosity in the Nordic Countries

  • Birkelund Andersen, Peter (PI)
  • Bodvar, Pål Ketil (Col)
  • Jónsdóttir, Guðbjörg Andrea (Col)
  • Sjöborg, Anders (Col)
  • Slotte, Pamela (Col)
  • Tervo-Niemelä, Kati (Col)

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap