Compassion and ethical sensitivity in care / Medlidande, medkänsla och etisk känslighet i vården

Projektinformation

Beskrivning

Compassion and ethical sensitivity in care
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01/01/18 → …

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.