Compassion and ethical sensitivity for alleviating the patients' suffering in care / Medlidande, medkänsla och etisk känslighet för att lindra patientens lidande i vården

Filter
Konferenspresentation

Sökresultat