Akademisk skrivhandledning i avhandlingsskrivandet

Projektinformation

Beskrivning

Syftet med projektet är att (a) utveckla en kollaborativ akademisk skrivkultur i avhandlingsskrivandet, (b) kartlägga studenters akademiska välbefinnande med fokus på skrivande i en akademisk miljö och (c) generera ny forskningskunskap om akademisk skrivhandledning.
AkronymASKA
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01/06/1731/12/21

Finansiering

  • Aktiastiftelsen i Vasa: 10 000,00 €
  • Svensk-Österbottniska samfundet r.f.: 8 000,00 €
  • Högskolestiftelsen i Österbotten: 40 000,00 €

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.