Cascade – Community Safety Action for Supporting Climate Adaptation and Development

Projektinformation

StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/01/1930/06/21

Samarbetspartner

  • Åbo Akademi
  • Union of the Baltic Cities – Sustainable Cities Commission
  • Main School of Fire Service Warszawa (Polen)
  • Hamburg Fire and Emergency Service Academy (Tyskland)
  • Council of Baltic Sea States – Östersjörådet
  • Stockholm Environmental Institute Tallinn (Estland)
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Karlstad (Sverige)
  • Frederiksborg Fire and Rescue Service Frederikssund (Danmark)
  • Union of the Baltic Cities – Safe Cities Commission c/o City of Liepaja (Lettland)
  • Egentliga Finlands Räddningsverk (huvudsaklig)