Projektinformation

Beskrivning

Projektets målsättning är att Identifiera och sprida god praxis för tutorlärarverksamhet i skolorna gällande utveckling av tutorlärarverksamheten, kompanjonlärarskap, elevernas delaktighet, elevernas tutorlärarskap och mångsidiga arbetssätt med hjälp av digitaliseringen. Projektet leds av en styrgrupp bestående av bildningdirektörer från de olika kommunerna samt av en utvecklingsgrupp bestående av två koordinatorer och tutorlärrarrepresentanter från varje kommun. 
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/01/1830/06/19

Samarbetspartner

  • Åbo Akademi (huvudsaklig)
  • Korsholms kommun
  • Korsnäs kommun
  • Kristinestads stad
  • Malax kommun
  • Närpes stad
  • Vasa stad
  • Vörå kommun