Barn- och ungdomsvetenskaplig forskningsmiljö

Projektinformation

Beskrivning

Projektets syfte är att skapa en gemensam kompetenscentermiljö för barn- och ungdomsvetenskaplig forskning vid Åbo Akademi i Vasa, en forskningsmiljö som i framtiden fungerar som den finländska aktören i bl.a. olika nordiska forsknings- och utvecklingsprojekt gällande barn och unga. Personalen vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier utgör gemensamt den största miljö som för närvarande existerar i Svenskfinland då det gäller barn- och ungdomsvetenskaplig spetskompetens. I detta projekt eftersträvas att samordna och synliggöra denna barn- och ungdomsvetenskapliga spetskompetens som finns vid FPV genom att påbörja uppbyggnaden av en hemsida för forskningsmiljön.
AkronymBUV
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01/01/20 → …