Barn- och ungdomspolitik i Österbotten – handlingsprogram för de ekonomiska regionerna

Projektinformation

Beskrivning

Målsättningen med projektet var att utveckla barn- och ungdomspolitiska handlingsprogram för kommunerna i Österbotten. Utgående från ungdomars livsvillkor och kommunernas resurser byggs handlingsprogrammen upp i syfte att öka de ungas delaktighet och förbättra livsvillkoren för barn och ungdomar.

Metodbeskrivning: Aktionsforskning. Empirisk data samlades in 2005, 2007 och 2009 genom en elektronisk enkät. Syftet var att kartlägga ungdomars levnadsvillkor i Österbotten. Via enkäten kartlades de ungas fritid, skola, samhälle och inflytande, sociala relationer, trygghet, hälsa, identitet, arbete, framtid och informationsspridning.

Projektet bestod av följande delmoment: 1. Barn- och ungdomspolitiska handlingsprogram i de ekonomiska regionerna i Österbotten. 2. Checklista för barn- och ungdomspolitik. 3. Ungdomars delaktighetsprojekt. 4. Datainsamling med elektronisk enkät. 5. Barn- och ungdomspolitiska delegationer i kommunerna. 6. Konferensarrangemang.

Projektet genomfördess i samarbete med Länsstyrelsen i Västra Finlands län, Svenska Kulturfonden, Sparbanksstiftelsen i Vasa och deltagande kommuner i Österbotten (16 st.).

Finansiering:
1.10.2004–31.10.2005: Länsstyrelsen i Västra Finlands län, 25.000 €.
1.10.2004–31.10.2005: Svenska kulturfonden, 18.000 €.
1.11.2005–31.3.2006: Länsstyrelsen i Västra Finlands län, 25.000 €.
1.11.2005–31.3.2006: Svenska kulturfonden, 7.000 €.
Understöd beviljat av Sparbanksstiftelsen i Vasa 13.4.2006: 35.000 €.
Stipendium beviljat av Kulturfonden Sverige-Finland för vistelse vid Ungdomsstyrelsen i Stockholm.
Understöd beviljat av Länsstyrelsen i Västra Finlands län, 9.6.2006: 9.000 €.
Understöd beviljat av Svenska Kulturfonden, 14.12.2006: 20.000 €.

Huvudresultat

Konferensarrangemang:Ungdomskonferensen ”Utbildning, demokrati och inflytande”. Ungdomsforskarna i samarbete med Ungdomsförvaltningen och Ungdomsrådet i Kristinestad, YEPP-projektet (finländsk part i OECD-projekt) i Kristinestad och Finlands Svenska Skolungdomsförbund, Kristinestad, 21–22.4.2006.Seminariearrangemang:Demokratiseminarium: Engagerad ungdom – en förlorad naturtillgång? Osallistuva nuori – kadonnut luonnonvara?Arrangör: Vasa stad i samverkan med Åbo Akademi, Lärdomar som lyckats och Engagerad elev – Samverkande skola projekten, Vasa, 8.11.2006.Demokratiseminarium: Engagerad elev – Samverkande skola i Vasa. Osallistuva oppilas – yhteisöllinen koulu. Arrangör: Vasa stad i samverkan med Åbo Akademi, Lärdomar som lyckats och Engagerad elev – Samverkande skola projekten, Vasa, 29.11.2006. Landskapsseminarium ”Aktuellt i ungdomspolitiken”. Inbjudna gäster från Ungdomsstyrelsen, Undervisningsministeriet, Gävleborgs län, Åland. Academill, Vasa 29.1.2007.Tidningsartiklar/ledare/insändare: Artikel i Svensk Framtid, Svensk Ungdoms politiska tidskrift, nr 03/05.Artikel i Sydösterbotten 16.10.2005.Ledaren i Vasabladet 18.10.2005.Insändare i Sydösterbotten 18.10.2005.Insändare i Vasabladet 20.10.2005.Artikel i Hufvudstadsbladet 27.10.2005.Artikel i Kyrkpressen 27.10.2005.Artikel i Jakobstads Tidning 28.10.2005.Ledaren i Vasabladet 11.11.2005: http://www.vasabladet.fi/lokalt.asp?docID=13051Ledaren i Jakobstads Tidning, 28.11.2005.Artikel i Kustnytt, maj nr 4 2006.Ledaren i Vasabladet, 6.7.2006: http://www.vasabladet.fi/ledare.asp?docID=16730Artikel i Löntagaren, 31.8.2006.Kommunvisa resultatpresentationer:De kommunvisa resultaten från enkätundersökningen färdigställdes och presenterades under september och oktober 2005 för respektive kommun:Knuts, T., Enkätresultat för Larsmo kommun (80 sidor). Presentation av resultaten. Larsmo, 27.9.2005.Knuts, T., Enkätresultat för Karleby stad (80 sidor). Presentation av resultaten, Karleby, 27.9.2005.Knuts, T., Enkätresultat för Nykarleby stad (80 sidor). Presentation av resultaten, Nykarleby, 29.9.2005. Knuts, T., Enkätresultat för Kronoby kommun (80 sidor). Presentation av resultaten, Kronoby, 4.10.2005. Knuts, T., Enkätresultat för Pedersöre kommun (80 sidor). Presentation av resultaten, Pedersöre, 4.10.2005.Knuts, T., Enkätresultat för Vörå kommun (80 sidor). Presentation av resultaten för Vörå-Oravais-Maxmo, Maxmo, 7.10.2005. Knuts, T., Enkätresultat för Oravais kommun (80 sidor). Presentation av resultaten för Vörå-Oravais-Maxmo, Maxmo, 7.10.2005.Knuts, T., Enkätresultat för Maxmo kommun (80 sidor). Presentation av resultaten för Vörå-Oravais-Maxmo, Maxmo, 7.10.2005. Knuts, T., Enkätresultat för Korsholms kommun (80 sidor). Presentation av resultaten, Korsholm, 11.10.2005. Knuts, T., Enkätresultat för Kristinestads stad (80 sidor). Presentation av resultaten, Kristinestad, 13.10.2005.Knuts, T., Enkätresultat för Malax kommun (80 sidor). Presentation av resultaten, Petalax, 25.10.2005.Knuts, T., Enkätresultat för Korsnäs kommun (80 sidor). Presentation av resultaten, Petalax, 25.10.2005.Knuts, T., Enkätresultat för Närpes stad (80 sidor). Presentation av resultaten, Närpes, 27.10.2005.Knuts, T., Enkätresultat för Kaskö kommun (80 sidor). Presentation av resultaten, Kaskö, 27.10.2005.Slutrapport:Knuts, T. & Söderberg, P. (2006). Barn- och ungdomspolitik i Österbotten. Riktlinjer för handlingsprogram. Ungdomsforskarnas skrifter nr 1. Åbo Akademi, Vasa.Refereetidsskriftsartikel:Knuts, T. & Söderberg, P. (2006). ”Unga skall höras” – En lägesbeskrivning från Österbotten om ungas delaktighet i kommunerna. Nuorisotutkimus, nr 3 2006. Knuts, T. (submitted) Ungdomar och politik – en paradox? Aktuella ungdomspolitiska utmaningar för de finländska kommunerna. Tidskrift for Ungdomsforskning, nr 2, 2007.Avhandling pro gradu inom projektet:Enlund, M. (2006). Tonåringar och politik. En studie av 15-åringars politiska intresse och engagemang i svenska Österbotten. Avhandling pro gradu i statskunskap. Åbo Akademi. Enheten för samhällsvetenskaper, Vasa. Speciella föreläsningar:Föreläsning ”Erfarenheter från Österbotten”. Från Lupp till handling, Nationell ungdomspolitisk konferens. Arrangör Ungdomsstyrelsen och Värmdö kommun, Värmdö, Sverige, 21–22.8.2006. Föreläsning ”Ungdomar, samhälle och politik. En översikt av ungdomspolitik och ungas situation”. Nordiska sommarskolan, Finlands Fackförbunds Centralorganisation, Nurmijärvi, 25.8.2006.Föreläsning ”Youth policy development in practise. Action research in Ostrobothnia, Finland”. The role of research in youth policy and youth work development in the broader Euro-Med context. Arrangör: Ungdomsstyrelsen, Svenska Institutet i Alexandria, Europarådet, Europeiska kommissionen, Biblioteket i Alexandria, League of Arab States och National Council of Youth i Egypten, Kairo, Egypten, 27–30.11.2006.Paperpresentationer på vetenskapliga konferenser:Knuts, T. (2006). ”Child and youth politics in Ostrobothnia”. Landscapes of Youth, NYRIS 9, Stockholm, Sverige, 12–14.1. Knuts, T. & Söderberg, P. (2006). ”Det medborgerliga engagemangets dimensioner – att mäta ungas aktivitet och politiska intresse.” 23:e Nordiska Sociologkongressen ”Samhällets upplösning”, Åbo, 18–20.8.Knuts, T. (2007) “Change or renewal? An analyze of political expressions among young people”. Abstrakt inskickat till 8th Annual Conference of the European Sociological Association, Glasgow 3rd - 6th September, 2007.Övriga konferens/seminariepresentationer:Presentation på seminarium arrangerad av SU, 26.5.2005.Presentation för Svenska Österbottens Ungdomsförbund, 21.10.2005.Presentation ”Ungdomar och framtid” på ”Samhällslära - lära för ett samhällsliv”, FC/ÅA, 11.11.2005.Presentation på seminarium arrangerad av SU, 30.11.2005.Presentation för Ungdomsstyrelsen, Stockholm, 11.1.2006.Presentation för projektet ”Barnens och ungdomarnas Åbolands” styrgrupp, Åbo, 24.1.2006. Presentation för Pedersöres Ungdomsråd, 1.2.2006.Workshop ”Kommunal ungdomspolitik eller ung kommunalpolitik?”, Ungdomskonferensen ”Utbildning, demokrati och inflytande”, Kristinestad, 21–22.4.2006.Rådslag ”Utmaningar på basen av den nya ungdomslagen”, Pedersöre, 10.5.2006.Rådslag ”Utmaningar på basen av den nya ungdomslagen”, Oravais, 22.5.2006.Rådslag ”Utmaningar på basen av den nya ungdomslagen”, Malax, 30.5.2006.Rådslag ”Utmaningar på basen av den nya ungdomslagen”, Kristinestad, 6.6.2006.Föreläsning ”Barn- och ungdomspolitik i Österbotten. Ungdomspolitik, ungdomsenkät och handlingsprogram”, Svenska Österbottens Folkakademi, Yttermark, 7.9.2006.Föreläsning ”Den österbottniska ungdomsforskningen – aktuellt inom ungdomspolitiken”. Engagerad ungdom – en förlorad naturtillgång? Arrangör: Vasa stad i samverkan med Åbo Akademi, Lärdomar som lyckats och Engagerad elev – Samverkande skola projekten, Vasa, 8.11.2006.Föreläsning ”Akutellt i ungdomspolitiken. Barn- och ungdomspolitik i Österbotten”. Ungdomsforskarnas landskapsseminarium Aktuellt i ungdomspolitiken, Vasa 29.1.2007.Inledare på ”Tankesmedja – Ung i Österbotten”, valdebatt inför riksdagsvalet, arrangör: SU.Deltagande i konferenser/seminarier:Organisationskonferens, Svenska kulturfonden, Tammerfors, 11–12.2.2005.Nordiskt välfärdsseminarium, PohjolaNorden, Vasa, 9.3.2005.Valtakunnaliset nuorisotyöpäivät, Allianssi, Åbo, 28–29.4.2005.Finlandssvensk föreningsfestival, Åbo, 20–22.5.2005.4th Annual Conference of Finnish Youth Research Society, Young citizen’s professional power and responsibility of youth research, Tuusula, 2–4.11.2005.Näkymätön lapsi näkyväksi seminaari, Pohjanmaan taidetoimikunta ja Seinäjoen kaupunki, Seinäjoki, 24.11.2005.Nuorisotyön alueellisten kehittämishankkeiden arviointipäivä, Länsstyrelsen, Tammerfors, 29.11.2005.Landscapes of Youth, NYRIS 9, Stockholm, Sverige, 12–14.1.2006.Samhällets upplösning, 23:e Nordiska Sociologkongressen, Åbo, 18–20.8.2006.Finlandssvensk föreningsfestival, Vasa, 8.9.2006Nuorille tehty maailma? Suomen lasten ja nuorten säätiö, Helsingfors 3.10.2006.The role of research in youth policy and youth work development in the broader Euro-Med context. Arrangör: Ungdomsstyrelsen, Svenska Institutet i Alexandria, Europarådet, Europeiska kommissionen, Biblioteket i Alexandria, League of Arab States och National Council of Youth i Egypten, Kairo, Egypten, 27–30.11.2006.Finlandssvensk diskussionsdag om fritidssektorns framtida roll i kommunen, Kommunförbundet, Helsingfors 2.2.2007
Kort titelBarn- och ungdomspolitik i Österbotten
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/10/0431/12/09

Samarbetspartner

Nyckelord

  • ungdomspolitik, barnpolitik, delaktighet, samhällsintresse, livsvillkor