Argumenta: Uskontolukutaito moniarvoisessa yhteiskunnassa

  • Sakaranaho, Tuula (PI)
  • Illman, Ruth (CoPI)
  • Konttori, Johanna (CoPI)
  • Linjakumpu, Aini (CoPI)
  • Ubani, Martin (CoPI)
  • Rissanen, Inkeri (CoPI)
  • Tiilikainen, Marja (CoPI)

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora