Argumenta: Uskontolukutaito moniarvoisessa yhteiskunnassa

 • Sakaranaho, Tuula (Ansvarig forskare)
 • Illman, Ruth (CoPI)
 • Konttori, Johanna (CoPI)
 • Linjakumpu, Aini (CoPI)
 • Ubani, Martin (CoPI)
 • Rissanen, Inkeri (CoPI)
 • Tiilikainen, Marja (CoPI)

Projektinformation

Beskrivning

Forsknings- och seminarieprojekt kring religionsläskunnighet finansierat av Suomen Kulttuurirahastos Argumenta-fond.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/01/1931/05/21

Samarbetspartner

 • Åbo Akademi
 • Helsingfors universitet (huvudsaklig)
 • Östra Finlands universitet
 • Tampere University
 • Lapplands universitet
 • City of Turku and Migration Institute of Finland.

Finansiering

 • Finska Kulturfonden

FN:s hållbara utvecklingsmål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet bidrar till följande hållbara utvecklingsmål:

 • SDG 4 – God utbildning
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Nyckelord

 • religious literacy