Alla språk med! Kaikki Kielet mukaan!

Projektinformation

Beskrivning

Målet med projektet är att utveckla och sprida forskningsbaserade arbetssätt för språköverskridande samarbete i olika utbildningskontexter. Projektet omfattar fyra olika delprojekt: Språkduschtandem inom småbarnspedagogik (4-5-åringar), Språkduschtandem i skola (åk1-4), Med på noterna (åk5-6) och Co-Teaching (gymnasium).
AkronymASM
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/08/1831/07/22

Samarbetspartner