Projektinformation

Beskrivning

Syftet med Akademiforum är att aktualisera samhällsrelevanta frågor och att synliggöra den
svenskspråkiga högre utbildningen och vetenskapen i Österbotten. Akademiforum utgör ett forum för en kontinuerlig dialog mellan vetenskapen och det omgivande samhället. Målgrupp är befolkningen i Svensk-Österbotten.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01/01/2331/12/25

Samarbetspartner

  • Åbo Akademi (huvudsaklig)
  • HSS Media
  • Svenska folkskolans vänner rf.

Finansiering

  • Aktiastiftelsen i Vasa
  • Harry Schaumans stiftelse
  • Svenska kulturfonden
  • Svensk-Österbottniska samfundet
  • Högskolestiftelsen

FN:s hållbara utvecklingsmål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet bidrar till följande hållbara utvecklingsmål:

  • SDG 4 – God utbildning
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet