AIDOaRT

Projektinformation

Beskrivning

AI-augmented automation supporting modelling,coding, testing, monitoring and continuous development in Cyber-Physical Systems.

AIDOaRt is a 3 years long H2020-ECSEL European project involving 32 organizations, grouped in clusters from 7 different countries, focusing on AI-augmented automation supporting modelling, coding, testing, monitoring and continuous development in Cyber-Physical Systems (CPS). The growing complexity of CPS poses several challenges throughout all software development and analysis phases, but also during their usage and maintenance.
Kort titelAIDOaRT
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/04/2131/03/24

Samarbetspartner

  • Åbo Akademi (huvudsaklig)
  • Qentinel (Projektpartner)
  • Anders Innovations (Projektpartner)
  • Mälardalens högskola (Projektpartner)

Finansiering

  • European Commission

FN:s hållbara utvecklingsmål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet bidrar till följande hållbara utvecklingsmål:

  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur