Projektinformation

Beskrivning

Goal: The aim of the project is to investigate the relations between students' academic well-being, achievement and educational pathways. Utilizing an accelerated longitudinal design, students (two cohorts: grade 7 and grade 9) are followed over a period of four years (2016-2019).
Kort titelFRAM
AkronymFRAM
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/04/1631/12/19

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen som berörs av detta projekt. Dessa etiketter genereras baserat på underliggande ansökningar/anslag. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.