5G-DIVE

Projektinformation

Beskrivning

5G-DIVE targets end-to-end 5G trials aimed at proving the technical merits and business value proposition of 5G technologies in two vertical pilots, namely (i) Industry 4.0 and (ii) Autonomous Drone Scout. These trials will put in action a bespoke end-to-end 5G design tailored to the requirements of the applications targeted in each vertical pilot, such as digital twinning and drone fleet navigation applications.
Akronym5G-DIVE
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum01/10/1931/12/21

Samarbetspartner

 • Åbo Akademi
 • ADLINK TECHNOLOGY SARL (Projektpartner)
 • Carlos III University of Madrid (Projektpartner) (huvudsaklig)
 • Ericsson (Sweden) (Projektpartner)
 • InterDigital (United Kingdom) (Projektpartner)
 • Telefonica Research and Development (Projektpartner)
 • Institute for Information Industry (Projektpartner)
 • TELCARIA IDEAS SL (Projektpartner)
 • Industrial Technology Research Institute (Projektpartner)
 • National Chiao Tung University (Projektpartner)
 • RISE Research Institutes of Sweden (Projektpartner)

FN:s hållbara utvecklingsmål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet bidrar till följande hållbara utvecklingsmål:

 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen