Tjänsteutmärkelsetecken för 30 års tjänstgöring

Pris: Hedersutmärkelse

Beskrivning

Åbo Akademis tjänsteutmärkelsetecken i silver såsom erkänsla för 30 års tjänstgöring vid Akademien