Gerard Bonniers donationsfond för "unga lovande författare".

Pris

Tilldelande organisationerSvenska Akademien