The Britt and Karl-Hugo Axelsson Fund

Pris

Beskrivning

20 000 SEK, ”beslutas tilldelas Fred Andersson för hans rika, mångåriga konstkritiska författarskap i dagspress och tidskrifter”.
Tilldelande organisationerBritt och Hugo Axelssons fond

    Fingeravtryck