Svenska kulturfondens pris för nyskapande, modiga och extraordinära insatser

Pris

Beskrivning

Svenska kulturfondens pris på 15 000€ med motiveringen

"Julia Korkman är docent i rättspsykologi och legitimerad psykolog och verksam vid Åbo Akademi och Europas kriminalpolitiska institut HEUNI. Hon har förtjänstfullt planerat den finländska specialiseringsutbildningen i rättspsykologi.

Hon är mångfaldigt prisbelönt för sin forskning i minnets mekanismer. Hennes engagerade arbete bidrar till att professionalisera rättsprocesser som gäller brott mot barn och hon lyfter aktivt bland annat frågor kring språkets betydelse vid utredningar av sexuellt våld.

Korkman undervisar både på svenska och finska. Hennes målgrupp består av allt från domare, åklagare, poliser och social- och hälsovårdspersonal till universitetsstuderande.

Som förtroendevald och sakkunnig inom flera betydande nordiska och europeiska branschorganisationer ger hon synlighet åt det finländska rättssystemet och forskningen inom rättspsykologi. Hon är en utmärkt ambassadör för det tvåspråkiga Finland."
OmfattningNationell
Tilldelande organisationerSvenska kulturfonden